MIESZKANIE ZA REMONT

Informacja

W związku z wejściem w życie uchwały nr XXIX/303/2021 Rady Miejskiej w Policach z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych oraz pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Police (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2021 r. poz. 2028 i poz. 2029) Burmistrz Polic występuje do mieszkańców gminy Police z ofertą przydziału 11 lokali mieszkalnych do NAJMU PO WYKONANYM REMONCIE, tj.:

MiejscowośćAdres lokalu mieszkalnegoTermin oględzin lokalu
1. Policeul. Bankowa 23/505.07.2021r. godz. 13:00-17:00
2. Policeul. Grzybowa 44/305.07.2021r. godz. 13:00-17:00
3. Policeul. Kościuszki 7A/306.07.2021r. godz. 13:00-17:00
4. Policeul. Kościuszki 13/406.07.2021r. godz. 13:00-17:00
5. Policeul. Kościuszki 14/106.07.2021r. godz. 13:00-17:00
6. Policeul. Słowiańska 1/507.07.2021r. godz. 13:00-17:00
7. Policeul. Starzyńskiego 6/108.07.2021r. godz. 13:00-17:00
8. Policeul. Wojska Polskiego 16/212.07.2021r. godz. 13:00-17:00
9. Police-Jasienicaul. Piastów 39/213.07.2021r. godz. 13:00-17:00
10. Trzebieżul. Wkrzańska 17/114.07.2021r. godz. 13:00-17:00
11. Trzeszczynul. Akacjowa 3/515.07.2021r. godz. 13:00-17:00

Termin składania wniosków do 31.08.2021r. godz. 14:00
Szczegółowe informacje oraz druki do pobrania dostępne są na stronie Urzędu Miejskiego w Policach oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach pod poniższym linkiem:

MIESZKANIA DO NAJMU PO WYKONANYM REMONCIE –>

lub pod numerami telefonu:

Urząd Miejski w Policach 91 43 11 877

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach 91 43 11 367; 725 995 613

BURMISTRZ GMINY
         POLICE

 

Strona Główna

Witamy na Stronie
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Policach

Siedziba zakładu mieści się w Policach przy ul. Bankowej 18, gdzie zlokalizowany jest: Zarząd, Dział finansowo-księgowy, Dział spraw pracowniczych, Dział eksploatacji budynków, Dział technicznej obsługi budynków, Dział techniczny i gospodarki materiałowej, stanowisko radcy prawnego oraz Międzyzakładowa komisja NSZZ Solidarność.

Zaplecze techniczne grupy remontowej, magazyny oraz Dział obsługi urządzeń komunalnych, zlokalizowane są w obiektach przy ul. Tanowskiej 8

ZAPYTANIE OFERTOWEna zadanie pn.

„Wykonanie zaleceń ekspertyzy dotyczącej naprawy elementów ścian wraz z robotami towarzyszącymi na budynku przy ul. Kościuszki 32 w Policach, administrowanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach”

 

1.Zamawiający:
Gmina Police, ul. Stefana Batorego 3,72-010 Police , NIP 851-10-00-695
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (ZGKiM),
ul. Bankowa 18, 72-010 Police

2.Tryb postępowania:
1)Postępowanie uproszczone prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasad określonych w Zarządzeniu Nr 4/I/D/2021 Dyrektora ZGKiM w Policach z dnia 29.01.2021 r.
2)Wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza kwoty o której mowa w art. 2 ust. 1pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2019 r. poz. 2019) tj. o wartości mniejszej niż 130 000 złotych netto.

3.Zakres zamówienia:
Zakres robót został określony w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) oraz pomocniczo w przedmiarze robót stanowiącymi załączniki do zapytania ofertowego (ZO).

4.Warunki wykonania robót:
Warunki wykonania i odbioru robót określa ekspertyza techniczna oraz STWiORB stanowiące załączniki do ZO.
5.Termin realizacji:
Wymagany termin wykonania zamówienia:
-od dnia podpisania umowy do 31.08.2021 r.
6.Gwarancja:
Wymagana gwarancja na wykonane roboty: minimum 24 miesiące.

II ZAPYTANIE OFERTOWE na „Remont lokalu mieszkalnego wraz z robotami towarzyszącymi w budynku przy ul. Palmowej 6 m 1 w Policach…

ZGKIM.DP.261.41.2021.ES.HM

II ZAPYTANIE OFERTOWE
na zadanie pn.

„Remont lokalu mieszkalnego wraz z robotami towarzyszącymi w budynku przy
ul. Palmowej 6 m 1 w Policach, administrowanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Policach”

1.Zamawiający:
Gmina Police, ul. Stefana Batorego 3,72-010 Police , NIP 851-10-00-695
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (ZGKiM),
ul. Bankowa 18, 72-010 Police

2.Tryb postępowania:
1)Postępowanie uproszczone prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasad określonych w Zarządzeniu Nr 4/I/D/2021 Dyrektora ZGKiM w Policach z dnia 29.01.2021 r.
2)Wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza kwoty o której mowa w art. 2 ust. 1pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2019 r. poz. 2019) tj. o wartości mniejszej niż 130 000 złotych netto.

3.Zakres zamówienia:
1) zakres robót został określony w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) oraz pomocniczo w przedmiarze robót stanowiącymi załączniki do zapytania ofertowego (ZO).
2) materiały do wykonania robót remontowych zapewnia Zamawiający z wyjątkiem materiałów wskazanych w ww. załącznikach, które zapewni Wykonawca robót.

Więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE na zadanie pn. „Remont lokalu mieszkalnego wraz z robotami towarzyszącymi w budynku przy ul. Rogowej 9 m 8 w Policach…”

ZGKIM.DP.261.43.2021.TP.2

ZAPYTANIE OFERTOWE

na zadanie pn.

„Remont lokalu mieszkalnego wraz z robotami towarzyszącymi w budynku
przy ul. Rogowej 9 m 8 w Policach, administrowanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach”

1. Zamawiający:
Gmina Police, ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police, NIP 851-10-00-695
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach (ZGKiM),
ul. Bankowa 18, 72-010 Police.

2. Tryb postępowania:
1) Postępowanie uproszczone prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasad określonych w Zarządzeniu Nr 4 / I/ D / 2021 Dyrektora ZGKiM w Policach z dnia 29.01.2021 r.
2) Wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza kwoty o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019) tj. o wartości mniejszej niż 130 000 złotych netto. Więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE – Remont lokalu mieszkalnego wraz z robotami towarzyszącymi w budynku przy ul. Palmowej 6 m 1 w Policach

1. Zamawiający:
Gmina Police, ul. Stefana Batorego 3,72-010 Police , NIP 851-10-00-695
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (ZGKiM),
ul. Bankowa 18, 72-010 Police

2. Tryb postępowania:
1) Postępowanie uproszczone prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasad określonych w Zarządzeniu Nr 4/I/D/2021 Dyrektora ZGKiM w Policach z dnia 29.01.2021 r.
2) Wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza kwoty o której mowa w art. 2 ust. 1pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2019 r. poz. 2019) tj. o wartości mniejszej niż 130 000 złotych netto.

3. Zakres zamówienia:
1) zakres robót został określony w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) oraz pomocniczo w przedmiarze robót stanowiącymi załączniki do zapytania ofertowego (ZO).
2) materiały do wykonania robót remontowych zapewnia Zamawiający z wyjątkiem materiałów wskazanych w ww. załącznikach, które zapewni Wykonawca robót.

4. Warunki wykonania robót:
Warunki wykonania i odbioru robót określa STWiORB stanowiące załącznik do ZO.
5. Termin realizacji:
Wymagany termin wykonania zamówienia:
– od dnia podpisania umowy do 30.09.2021r.
6. Gwarancja:
Wymagana gwarancja na wykonane roboty: minimum 24 miesiące.

II przetarg DODATKOWY na:dzierżawę działek zlokalizowanych przed cmentarzem komunalnym w Policach od strony ulicy Wróblewskiego na cele prowadzenia działalności handlowej w okresie: od 01.05.2021 r. do 30.04.2023 r

który odbędzie się w dniu: 29.04.2021 r. o godzinie 09.00

Osoby przystępujące do przetargów winny zapoznać się z Regulaminem przetargów, który
dostępny jest na stronie www.bip.police.pl; www.zgkim.police.pl oraz w Dziale Obsługi
Urządzeń Komunalnych, ulica Tanowska 8 w Policach, pokój 12/13, w godzinach:
08.00 – 14.00

I. Opis przedmiotu przetargu i przeznaczenie:
Przedmiotem przetargu jest dzierżawa działek przed cmentarzem komunalnym
w Policach od strony ulicy Wróblewskiego na cele prowadzenia działalności handlowej
w okresie: od 01.05.2021 r. do 30.04.2023 r.
Szczegółowe rozmieszczenie działek wraz z ich opisem stanowią: Załącznik nr 2
do Regulaminu II przetargu nieograniczonego ustnego DODATKOWEGO. Więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej nr 36 przy ul. Kołłątaja 29, 31, 33, 35 w Policach

Uwaga dodano 3 nowe pliki:

  • Odpowiedź na pytanie dot. zapytania ofertowego nr ZGKIM.DP.261.20.2021.TP – termomodernizacja Kołłątaja 29, 31, 33, 35.pdf

  • Rys S-4.1 – balustrady loggii.pdf

  • Rys S-4.2 – balustrady loggii.pdf

ZGKIM.DP.261.20.2021.TP.7

1.Zamawiający:

Wspólnota Mieszkaniowa nr 36 nieruchomości przy ul. Kołłątaja 29, 31, 33, 35 w Policach NIP 8512950909, REGON 320133331,
w imieniu której działa Gmina Police, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (ZGKiM) w Policach ul. Bankowa 18, 72-010 Police.

2.Tryb postępowania:

1)Postępowanie uproszczone prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasad określonych w Zarządzeniu Nr 4 / I/ D / 2021 Dyrektora ZGKiM w Policach z dnia 29.01.2021 r.
2)Zamówienie publiczne o wartości przekraczającej kwotę o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, z pominięciem przepisów Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 6 ustawy (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019).

3.Zakres zamówienia:

Zakres robót został określony w: specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), dokumentacji projektowej oraz pomocniczo w przedmiarze robót stanowiącymi załączniki do zapytania ofertowego (ZO).

4.Warunki wykonania robót:

Warunki wykonania i odbioru robót określa: STWiORB oraz dokumentacja projektowa stanowiące załączniki do ZO.

5.Termin realizacji:

Wymagany termin wykonania zamówienia:
– od dnia podpisania umowy do 16.11.2021 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ogłasza przetarg na: dzierżawę działek zlokalizowanych przed cmentarzem komunalnym w Policach od strony ulicy Tanowskiej oraz Wróblewskiego

UWAGA dodano plik:

Odpowiedzi na zapytania.pdf

Osoby przystępujące do przetargów winny zapoznać się z Regulaminem przetargów, który
dostępny jest na stronie www.bip.police.pl; www.zgkim.police.pl oraz w Dziale Obsługi
Urządzeń Komunalnych, ulica Tanowska 8 w Policach, pokój 12/13, w godzinach:
08.00 – 14.00

I. Opis przedmiotu przetargu i przeznaczenie:

Przedmiotem przetargu jest dzierżawa działek przed cmentarzem komunalnym
w Policach od strony ulicy Tanowskiej oraz Wróblewskiego na cele prowadzenia
działalności handlowej w okresie: od 01.05.2021 r. do 30.04.2023 r.
Szczegółowe rozmieszczenie działek wraz z ich opisem stanowią: Załącznik nr 1 oraz
Załącznik nr 2 do Regulaminu przetargu.

II. Warunki udziału w przetargu:

1. Wpłata wadium w wysokości 200 zł brutto za każdą działkę, które Oferent zamierza wylicytować w przetargu.
Wadium można wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach, na numer konta:
04 1240 3927 1111 0010 8665 8222
Wadium należy wpłacić najpóźniej w dniu przetargu.
2. Dostarczenie aktualnego dokumentu (wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu przetargu) dla osób prowadzących działalność gospodarczą, ewentualnie wydruk z bazy CEIDG – w przypadku osób fizycznych.
3. Dostarczenie aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego – w przypadku osób prawnych.

4. Osoby uczestniczące w przetargu nie mogą posiadać zaległości z tytułu korzystania z innych działek na cmentarzach komunalnych administrowanych przez ZGKiM.
5. Osoby uczestniczące w przetargu jako pełnomocnicy są zobowiązane przedłożyć pełnomocnictwo do udziału w przetargu i zawarcia umowy na dzierżawę działki.
6. Niedopełnienie powyższych warunków udziału w postępowaniu skutkować będzie odmową dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu.

1.Informacje dodatkowe:

1. Przetarg będzie przeprowadzony w Dziale Obsługi Urządzeń Komunalnych, przy ul. Tanowskiej 8 w Policach (Budynek Starostwa Powiatowego), w Sali konferencyjnej pok. nr 203, II piętro.
2. Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście w Dziale Obsługi Urządzeń Komunalnych przy ulicy Tanowskiej 8, pokój nr 12/13 lub telefonicznie 91 31 21 281, 91 31 21 282